gora sw. anny
gora sw. anny
Klasztor franciszkanów na Górze Św. Anny ma kształt prostokąta, który swym północnym skrzydłem przylega do kościoła. Wewnątrz zabudowy klasztornej znajduje się śliczny wirydarz (tzn. ogród), który dookoła jest otoczony krużgankami.

Historia budowy klasztoru w tym miejscu jest po części związana z najazdem szwedzkim na Polskę w 1655 roku. Hrabia Melchior Ferdynand od dłuższego czasu próbował sprowadzić franciszkanów na Górę Św. Anny, aby objęli pieczę nad wybudowanym wcześniej kościołem, jednak jego próby pozostawały bezowocne. Gdy Szwedzi zaatakowali Kraków, tamtejszy klasztor Reformatów został spalony, a kilkudziesięciu franciszkanów zostało przeniesionych do klasztoru w Gliwicach. Ze względu na dużą liczbę franciszkanów i niewielki rozmiar gliwickiego klasztoru, jak i również ze względu na ciągłe prośby Melchiora Ferdynanda, zakon decyduje się w końcu na wysłanie dwudziestu dwóch zakonników na Górę Św. Anny. W październiku 1655 roku zakonnicy przybywają na annogórskie wzgórze i wówczas rozpoczyna się budowa miejscowego, drewnianego klasztoru (do czasu jego ukończenia zakonnicy mieszkali w pobliskiej Leśnicy). Dnia 6 sierpnia 1656 roku, z rąk Melchiora Ferdynanda, franciszkanie na Górze Św. Anny otrzymują klucze do bazyliki oraz akt darowizny klasztoru.

klasztor - gora sw. anny

zobacz plan sytuacyjny klasztoru >>

klasztor - gora sw. anny klasztor - gora sw. anny klasztor - gora sw. anny
klasztor - gora sw. anny klasztor - gora sw. anny klasztor - gora sw. anny
klasztor - gora sw. anny klasztor - gora sw. anny klasztor - gora sw. anny